Harta Nagyközség Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.

A helyi Önkormányzat -törvény keretei között- önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Harta Nagyközség Önkormányzata

Zaszlok

 

A képviselő-testület tagjai: Dollenstein László polgármester         

                                               Leitert Ottó alpolgármester

                                                Frőhlich Henrik képviselő

                                                Arnold Csaba képviselő

                                                Hegedűs Csaba képviselő

                                               Kustár Rozália képviselő

                                               Szöllősi Rafael képviselő

 

Bizottságok:   1. Pénzügyi, Gazdasági, Településfejlesztés és Ügyrendi Bizottság

                                                 Arnold Csaba elnök

                                                 Frőhlich Henrik tag

                                                 Hegedűs Csaba tag

                                                 Kustár Rozália tag

                                                 Szöllősi Rafael tag

 

                                                

                                                

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Önt Harta Nagyközség Honlapján!

Nagy megtiszteltetés számunkra, ha érdeklődnek községünk iránt, a rohanó világban megpihennek weboldalunkon.
A karosszékben hátradőlve kérem, pillantson be Harta az egyik legszebb, legdinamikusabban fejlődő község életébe!

Dollenstein László

polgármester

Elérhetőség:

Levelezési cím:     6326 Harta, Templom utca 68.

Telefon:                 +36-78 / 507-070

                                +36-78 / 407-002

                                +36-78 / 507-071

e-mail:                   dlaszlo@harta.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő,Kedd, Szerda: 8-16 óra

Péntek: 8-12 óra