Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Intézményünk:

Hartai Hétszínvirág Óvoda - az óvoda szakmailag önálló nevelési intézmény.

Székhelye:

6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3.

Telephelye.

6325 Dunatetétlen, Rákóczi Ferenc utca 23.

Fenntartónk:

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

6326 Harta, Templom utca 68.

Felügyeleti szerve:

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata

6326 Harta, Templom utca 68.

A beiratkozásra meghatározott idő:       

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik:

- Az óvodai beíratás a fenntartó és a törvény által meghatározott időben történik évi egy alkalommal

- Az újonnan érkező gyermekeket férőhelyünktől függően, a nevelési évben folyamatosan fogadjuk

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata

- Lakcímkártyája

- Más óvodából átiratkozó gyermek esetén, az előző óvoda által kitöltött "értesítés óvodaváltozásról" című igazolás szükséges

- Szülő személyi igazolványa

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Ssz.

Csoport neve

Létszám

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai asszisztens

           

1.

Kiscsoport

16+4

2

1

1

2.

Kiscsoport

23

2

1

1

3.

Középső csoport

24

2

1

 

4.

Nagycsoport

18

2

1

 

5.

Nagycsoport

16

2

1

 

6.

Vegyescsoport/Dunatetélen

10

1+1

1

 
     

nemzetiségi óvónő belső helyettesítéssel

   
 

Összesen:

107+4

11

6

2

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

 

Az intézményben nincs térítési díj, tandíj, és egyéb díjfizetési kötelezettség.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

http://harta.hu/images/site/nemzetisegi/voda-rtkels-2017.pdf 
http://harta.hu/images/site/nemzetisegi/voda-rtkelse-2018.pdf

Megállapítások listája:

 

Ellenőrző szerv Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kezdő dátum 2016.10.19.

Vég dátum 2016.10.19.

Ellenőrzés típusa  Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

Heti nyitva tartás Hartán: Hétfőtől-Péntekig: 6:30-17:00-ig 
Dunatetétlenen: Hétfőtől-Péntekig: 7:30-15:30-ig 

Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 
Hartán reggel 6:30-7:15-ig és délután 16:30-17:00-ig összevont csoportban történik a gyermekek óvodai nevelése. 
Éves nyitva tartás: 2018. szeptember 1-től 2019. július 31-ig 
2019. augusztus 20-tól 2019. augusztus 31-ig

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Szeptember

- Családi nap

- Séta a faluban, kirándulások a Duna-partra

- Mindennapi kenyerünk- látogatás a CBA pékségben

- Jóga foglalkozások indítása nagycsoportban

Október

- "Erntedankfest- betakarítási ünnep" a szülők bevonásával

- idősek köszöntése az "Idősek napja" alkalmából

- kirándulások, séták az "Állatok napja" jegyében

- egészségnap a Dunatetétleni óvodásokkal és szüleikkel

- gyógytorna foglalkozások indítása

- úszásoktatáson való részvétel a nagycsoportosoknak

November

- Márton napi lampionos felvonulás a nagycsoportosoknak

- téli madáretetés

December

- adventi gyertyagyújtások óvoda minden csoportja és dolgozója részvételével

- mikulás ünnep

- nagycsoportosok részvétele a Nemzetiségi esten

- karácsony az óvodában

Január

- "mesecsütörtök" címmel bábelőadás a sorozat az óvónők előadásában

- könyvtár foglalkozások 1. foglalkozás

Február

- farsang időszaka

- differ vizsgálatok a nagycsoportosoknak

- könyvtár foglalkozások 2. foglalkozás

Március

- a nagycsoportosok rész vesznek a község Március 15-i ünnepségén

- séták a faluban, látogatás a bútor festőnél, a helytörténeti gyűjtemény megtekintése

- "Víz világnapja" alkalmából tevékenységek és játékok tervezése

- könyvtár foglalkozások 3. foglalkozás

- szülői értekezlet a nagycsoportos gyermekek szüleinek az iskolakezdésről

Április

- ismerkedés a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájával

- nagycsoportosok látogatása a zeneiskolában

- kerékpáros nap az óvodában- közlekedés

- nemzetiségi hét-táncház, kézműves foglalkozások, meseelőadás, zenés műsor

Május

- anyák napi köszöntő a csoportokban

- kirándulások hete a "Madarak és fák napja" jegyében

- gyereknap

- "nem szeretem állatok"-a téma feldolgozása Kovács Sándor segítségével

- családi nap a Dunatetétleni óvodások és szüleik részvételével

- Nagycsoportosok búcsúztatása

Június

- kirándulások autóbusszal távolabbi környezetünk megismerése céljából Böddi-széki kirándulás (középső és nagycsoport)

- nagycsoportosok búcsúztatása

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

 

Vezetői tanfelügyelet: 
Hartai Hétszínvirág Óvoda 
6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 
2017.03.02. 
Intézményvezető: Tupcsiáné Szabados Magdolna 

Intézményi tanfelügyelet: 
Hartai Hétszínvirág Óvoda 
6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 
2018.03.01. 
Bevont intézményvezető: Tupcsiáné Szabados Magdolna