Kedves Szülők!

Ismét összegyűjtöttem, amit a gyermekek óvodai és iskolai étkeztetéséről az augusztusi beiratkozáshoz tudni kell, kérem olvassátok el figyelmesen és minden szükséges dokumentumot hozzatok magatokkal.

Óvoda:
Étkezés igénylésnek időpontja:
2016.augusztus 24. szerda 8-17 óráig, az óvoda épületében az étkezőben
(pót beiratkozás 2016.augusztus 25. csütörtök 8-12 óráig)

Az étkezési kategóriák az óvodás gyermekeknél a következőek: tízórai vagy tízórai-ebéd vagy tízórai-ebéd- uzsonna, egyéb lehetőségek nincsenek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 2015. évi módosítása alapján a következő jogcímek alapján igényelhető ingyenes óvodai étkezés a gyermekek számára:
a, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (minden esetben magukkal kell hozni az érvényes GYVT határozatot-lehetőleg fénymásolatot)
b, tartósan beteg vagy fogyatékos (szakorvosi igazolás leadása szükséges)
c, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (szakorvosi igazolás leadása, és lakcímkártya szükséges)
d, családjában három vagy több gyermeket nevelnek (az Államkincstártól az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás (fénymásolat is elég) leadása szükséges hozzá)
e, nevelésbe vételét a gyámhatóság rendelte el (határozatot kell hozni)
f, családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a 95 960 Ft-ot (az igénybe vételhez a beiratkozás helyszínén kell kitölteni egy erről szóló nyilatkozatot)

Az f, pont kizárólag abban az esetben jelölhető meg, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek az a, - e, pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.

Aki egyik kategóriába sem tartozik, annak teljes összegű térítési díjat kell fizetni.

Kérem a szülőket/gondviselőket/törvényes képviselőket, hogy a változások ill. a helyben kitöltendő nyilatkozatok miatt személyesen jöjjenek el a beiratkozást intézni (nagyszülők, testvérek nem tölthetik ki a jövedelem nyilatkozatot)
A kedvezményre való jogosultságuk igazolása érdekében feltétlenül hozzák el a felsorolt papírokat.

Iskola:
Étkezés igénylésnek időpontja:
2016.augusztus 24 szerda 8-17 óráig, valamint 2016.augusztus 25. csütörtök 8-12 óráig az óvoda épületében az étkezőben)

Az étkezési kategóriák az iskolás gyermekeknél a következőek: tízórai vagy tízórai-ebéd vagy tízórai-ebéd- uzsonna vagy ebéd, egyéb kombinációra nincs lehetőség.

2016. évben az iskolai gyermekétkeztetést nem érintette rendelet, így a kedvezményre való jogosultságok az előző évek gyakorlata szerint történnek:
a, ingyenes iskolai étkezésre jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (minden esetben magukkal kell hozni az érvényes GYVT határozatot-lehetőleg fénymásolatot)
b, 50 %-os kedvezményre jogosult aki tartós beteg (szakorvosi igazolás leadása szükséges)
c, 50 %-os kedvezményre jogosult aki családjában három vagy több gyermeket nevelnek (az Államkincstártól az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás (fénymásolat is elég) leadása szükséges hozzá)
Aki egyik kategóriába sem tartozik, annak teljes összegű térítési díjat kell fizetni.

Kérem a szülőket, hogy kedvezményre való jogosultságuk igazolása érdekében feltétlenül hozzák el a felsorolt papírokat.

A térítési díjakat 2016. szeptember 5-7-is 8-12 óráig és 13-15 óráig, valamint 2016.szeptember 9. 8-12 óráig, a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet befizetni.

Üdvözlettel: Ambrus Aliz élelmezésvezető, Hartai Hársfavirág Szociális Központ