Tájékoztató a képviselő-testület utolsó üléséről

 

Szigeti területrészek forgalomképtelenné nyilvánítása

Az elmúlt ülésen a képviselő-testület többek között a hartai sziget területéből az önkormányzati tulajdonban lévő tulajdonrészeket forgalomképtelenné nyilvánította a vagyonrendeletében, így a 011/12 hrsz-ú terület önkormányzati tulajdonban lévő részei jelenleg nem eladhatók. A további magántulajdonú részek felvásárlását az önkormányzat továbbra is folytatja, illetve kisajátítási eljárást kezdeményez rájuk nézve.

Iskolakezdési támogatás

A képviselő-testület döntött arról, hogy módosítja az iskolakezdési támogatás szabályait. A támogatás ezt követően a főiskolásokra, egyetemistákra is kiterjed, viszont mindenkinek legkésőbb október 31-ig kérelmet kell benyújtani az igénybevételhez, amelyhez a 16 éven felülieknek iskolalátogatási (hallgatói) igazolást is kell csatolniuk.

Támogatást igényelhet minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője vagy gyermeke után a lakásfenntartási támogatásban vagy más önkormányzati rendszeres támogatásban részesülő család, illetve akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot. A támogatás összege:

                                     Óvodások: 5000 Ft

                                 Általános iskolások: 10 000 Ft

                                 Középiskolások, egyetemisták, főiskolások: 15 000 Ft

 

Bursa Hungarica ösztöndíj

Ismét csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez, a kérelmek 2017. november 7-ig nyújthatók be. A pályázati felhívások itt olvashatók.

 

Talajterhelési díj

A szennyvíztelep felújítása miatt a község csatornázottságának még inkább közelítenie kell a teljes körű ellátottsághoz, így a képviselő-testület a mentességek helyett inkább a rácsatlakozások segítésében kell, hogy gondolkodjon. A talajterhelési díjról szóló új rendelet tervezetében ezért a képviselő-testület indokoltabb mentességeket épített be, illetve hagyott meg a korábbiak közül, és a rácsatlakozásokat fogja segíteni egy új támogatási rendszerrel. Eltörlésre kerül pl. a jövedelemhez, életkorhoz és a fogyasztás mértékéhez kötött mentesség, de mentességet kapnak azok is, akik olyan termelői tevékenységet végeznek, amelynek során külön vízórával feldolgozzák a vizet.

 

Defibrillátor

 A képviselő-testület döntött egy defibrillátor beszerzéséről, amelyet a védőnői szolgálat épületén kívül szeretne elhelyeztetni oly módon, hogy az hozzáférhető legyen szükség esetén.