A képviselő-testület döntése alapján iskolakezdési támogatásra nyújthat be kérelmet 2018.  szeptember 28-ig az Önkormányzati Hivatal  4-es számú irodájában

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek       szülője vagy
  • gyermeke után a lakásfenntartási támogatásban vagy más önkormányzati rendszeres támogatásban részesülő család,
  • illetve akinek  családjában az egy főre jutó havi  jövedelem összege nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

 

A támogatás összege:    

         Óvodásoknak: 5.000.- Ft

         Általános iskolásoknak: 10.000.- Ft

         Továbbtanulóknak:  15.000.- Ft

            (középiskola,főiskola, egyetem nappali  tagozatán legfeljebb 25 éves korig)  

 Kérelemhez csatolni kell:

  • c.) pont esetén a kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  havi  nettó jövedelemigazolását,
  • továbbtanulóknak eredeti 2018/2019. tanévre szóló iskolalátogatási igazolást,  illetve  hallgatói jogviszony igazolást

                                                             Harta Nagyközség Önkormányzata