Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

 

Harta Nagyközség Önkormányzat ezennel véleményezésre bocsátja Harta Településfejlesztési koncepcióját, és új Településrendezési eszközeit.

Az elkészült tervanyagról Lakossági közmeghallgatást tartok

2018. szeptember 20-án délután 17 órakor

a Községháza tárgyalótermében.

A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének, és a település versenyképességének javítása, melynek során a jogos magánérdekre tekintettel kell biztosítani a területek közérdeknek megfelelő felhasználását. Az önkormányzat a településfejlesztési szándékait a településfejlesztési koncepcióban foglalja rendszerbe, melynek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembe vételével határozza meg a település jövőképét. A település területének, telkeinek felhasználására, az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakítása a településrendezési terv feladata.

A Településfejlesztési koncepció településünk jövőjének alapkérdéseivel foglalkozik, ezért nem csupán saját generációnkat, hanem a felnövekvő nemzedéket is érinti. Harta jövőképét így fogalmazza meg:

Harta Nagyközség Jövőképe 2030

„Harta, stabil társadalmára és hagyományos gazdasági ágazatainak folyton megújuló és bővülő erejére támaszkodva, továbbra is rendezett, funkcióban gazdag, természetközeli lakóhelyet biztosít lakosainak”

A dokumentum teljes szövege megtekinthető a Koncepció tervezet-ben.

A Településrendezési eszközök befolyásolják a jövőbeni településszerkezetet, az építkezéseket és a meglévő épületek rendeltetés-váltását. Néhány fontosabb változás is történik a jelenlegi szabályozáshoz képest.

Az erdőket általában a tényleges kiterjedésük és a körzeti erdőtervben szereplő rendeltetésük szerint sorolja be a terv, de a Felsőzátonyi-szigeten lévő erdőben a közjóléti jellegű fejlesztést szeretne önkormányzatunk megvalósítani.

A mezőgazdasági területeken, a „Mát” jelű gyepek kivételével, 3-ról 10 %-ra emelkedik a beépíthető telekterület aránya. A belterület D-i részén (vasútvonal mellett) tartalék lakóterület volt kijelölve a korábbi tervekben, ám ezek a parcellák nincsenek közművesítve, ezért Mk-2 jelű mezőgazdasági területként szerepelnek majd, ahol lakóépület (tanya) létesítésére nem lesz mód. A Szarkási kiskertek szintén ebbe az övezetbe tartoznak, de az ÉNy-i részen (a tó és az erdőfolt mellett) alkalmassá válik egy telekcsoport arra, hogy a helyi lakosság és a turisták számára különféle, a szabadban végezhető jóléti tevékenységre szolgáljon vállalkozási alapon, mint különleges beépítésre nem szánt Kpk pihenőkert.

A közlekedési hálózatok tekintetében számos kérdést újragondoltunk. A kikötőbe levezető út helyett ki volt jelölve egy új nyomvonal a nyári gáton, amely törlésre került a megvalósítás esélytelensége miatt. A Szarkási kiskerteken sem fog gyűjtőút áthaladni, kizárólag a kertek megközelítésének javítását szolgáló útszélesítésre szabályoz le területet a telkekből a terv. Az országos szerkezeti terv módosítása ősszel kerül a Parlament elé, addig is a jelenlegit kell betartani, amely tartalmaz egy 51-es elkerülő útszakaszt Harta belterületétől keletre (vasút átellenes oldalán). Nem valószínű, hogy ez az útszakasz a közeljövőben megvalósulna, viszont jó volna forrást találni a körtöltés menti ipari elkerülő út megépítésére. Önkormányzatunk szorgalmazza a vasúti forgalom visszaállítását, amely gazdasági és idegenforgalmi szempontból is előnyös volna és a környezetvédelem szempontjából kedvező közlekedési formát képvisel. A kerékpárúthálózat szintén a terv fókuszába került: számos tervezett nyomvonalat irányoz elő (Dunatetétlen felé, valamint a védgát mentetlen oldalán) és egy „kerékpáros-lovas-bakancsos tanösvény” elképzelést is tartalmaz, amely a Duna-partról indulva, a belterületen és Nagykékesen át útba ejti a Szelidi-tavat, majd Patajon át ismét eléri a Duna-partot és a Felsőzátonyi szigeten keresztül visszaköt a hajóállomáshoz a 35 kilométernyi körút végén.

A zöldfelületek fejlesztésére számos ötlet van a tervanyagban, egyebek között az agyaggödrök rendezésére, az itt-ott meglévő zöldfoltok hálózattá fejlesztésére (fasorok, sétányok, köztérré alakítandó „hulladék” közterületek) és egy új közpark létrehozására a településközpontban, az óvoda mögött, a Kossuth utca és Templom utca közötti, amelyre vázlatrajz is készült:

Részlet az új közpark kialakítását bemutató javaslatból

ovoda park

A településközpont kibővül, a fejlesztéseket támogató „Vt” jelű övezetbe tartozik majd a Petőfi Sándor utca és az Arany János utca között, az 51-es úttól a Hunyadi utcáig szinte minden telek. Körülötte is lehetőséget nyit a terv a telkek beépítettségének emelésére az „Lk” jelű kisvárosias lakóterület kijelölésével. Az előkert szabályozása rugalmasabbá válik, az előírásokat a rendelet-tervezet 11. §-ában lehet megtalálni. Új lakótelkek a Hámán Kató utca mögötti térségben alakulhatnak majd ki, az alábbi vázlatrajz az egyik lehetséges telekosztást mutatja:

haman utan

A vállalkozások figyelmébe ajánlom a („Gksz” és „Gá” jelű) gazdasági területek és „Mü” jelű majorok lehatárolását és szabályozását. E téren önkormányzatunk minden lehető módon segíteni szeretné a már meglévő üzemek, telephelyek, üzletek boldogulását és újak betelepülését.

Az említett témákról bővebben lehet olvasni a Tervleírás-ban.

Jó áttekintést ad az egyes területek megengedett felhasználási módjáról a Külterület szerkezeti terve és a Belterület szerkezeti terve. Magyarázatukat a Szerkezeti terv leírása tartalmazza.

(Megjegyzés: a rajzokat érdemes letölteni a honlapról: a .pdf file-t külön megnyitva jobban értelmezhetővé válik a tartalma az egyes rajzi rétegek ki-bekapcsolásával.)

A tervezett építési szabályrendelet elérhető a Helyi Építési Szabályzat helyen.

A rendeletnek mellékletében szerepelnek a talán legfontosabb Szabályozási tervek:

Belterület és környéke (beleértve a Duna-partot) szabályozási terve: SZ-2 Szabályozási terv

Külterület (beleértve Állampuszta és Nagykékes területét) szabályozási terve:

  • északnyugati rész (Solt felől): SZ-1 ÉNy
  • északkeleti rész (Korhány és Mikla környéke, Államuszta központi terület nagyított szabályozási terve): SZ-1 ÉK
  • délnyugati rész (Nagykékes környéke): SZ-1 DNy
  • délkeleti rész (Kiskőrös felé benyúló védett puszta): SZ-1 DK

Számos térképi információ és közlekedési, közműellátási, tájalakítási javaslat olvasható le az Alátámasztó rajzi munkarészek-ról

Vizsgálatok és egyéb dokumentumok találhatók még a Tervező honlap-ján, a „Harta” településnévnél, itt a jelenleg hatályos tervanyagok is fellelhetők a „Hatályos tervanyag” fül alatt, melyeknek majd a helyébe lépnek az új tervek a „Folyamatban lévő tervanyag” fül alatt.

A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Észrevételek írásos közlésére 2018. szeptember 28-ig van mód, elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatva (6328 Harta, Templom utca 68.).

Dollenstein László

polgármester