M E G H Í V Ó

 

 

  Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2018. szeptember 20-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 17 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

  1. Közmeghallgatás – ennek keretében lakossági tájékoztató a Harta településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök véleményezéséről

Előadó: Dollenstein László, polgármester

  1. Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

  1. Előterjesztés az egyes szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

  1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozáshoz

Előadó: Dollenstein László, polgármester

  1. Előterjesztés a hartai 1204 és 1206/2 hrsz-ú földrészletek területcseréjéről

Előadó: Dollenstein László, polgármester

  1. Egyéb ügyek

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2018. szeptember 12.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                          polgármester