Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 25-én, (csütörtökön) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 14.00 óra

Az ülés napirendje:

1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

2./ Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

3./ Tájékoztató a Hartai Hétszínvirág Óvoda és a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési intézmények vonatkozásában lefolytatott törvényességi ellenőrzésről

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

4./ Előterjesztés a Hartai Ráday Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti tagiskolájában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak díjalapjának meghatározásáról

5./ Előterjesztés a Hartai Hétszínvirág Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a 2018/19-es nevelési évben

Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra, intézményvezető-helyettes

6./ A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület kérelme

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

7./ Előterjesztés hartai festett képek megalkotásáról

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

8./ Egyéb ügyek.

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2018. október 19.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök