M E G H Í V Ó

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 06-án, (csütörtökön) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 17.00 óra                                                                           

Az ülés napirendje:

1./ Közmeghallgatás

                                    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

2./Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról                                 

                          Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

3./ A Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

                                   Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

4./ Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

     5./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

                               6./ A Képviselő-testület 2019. évi munkaprogramja   

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

                               7./  Javaslat a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei csoportjának Szakmai programja elfogadásáról

                                  Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

8./  Javaslat a Hartai Hétszínvirág Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására

                                  Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

                                    9./  Egyéb ügyek.

            Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2018. november 30.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök