Harta

 

M E G H Í V Ó

 

 

  Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. január 17-re (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16 óra

Az ülés napirendje:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

 1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előadó: polgármester

 1. Tájékoztató a szociális ellátó rendszer 2019. évi működési lehetőségéről

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés Harta Nagyközség Településfejlesztési koncepció és Településszerkezeti terv elfogadása tárgyában

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés Harta Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása tárgyában

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: jegyző

 1. Előterjesztés Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Harta Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: jegyző

 1. Előterjesztés az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás megszüntetéséről

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a Klam-Metál Kft. ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan

Előadó: polgármester

 1. Javaslat a Harta tervezett faluközpontjának kialakításához szükséges ingatlanok megvásárlására

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságának meghatározásáról

Előadó: alpolgármester

 1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. január 10.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester