M E G H Í V ÓHarta

Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. február 14-re (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

  1. Javaslat pályázat benyújtására a paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz

Előadó: polgármester

  1. Javaslat a Harta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester

  1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés Harta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

  1. Az egyes szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: jegyző

  1. Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: jegyző

  1. Javaslat a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: jegyző

  1. A temetési helyek díjmértékének felülvizsgálata

Előadó: polgármester

  1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. február 06.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester