HartaHarta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 21-én, (csütörtökön) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra

Az ülés napirendje:

1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

2./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

3./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

4./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

5./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

6./  Javaslat a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe történő   beiratkozás időpontjának meghatározására

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

7./  Egyéb ügyek.

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2019. február 13.

Frőhlich Henrikné

elnök