A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde értesíti a szülőket, hogy a

BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA

a 2019/2020-as évre

2019.05.06.-án lesz

 

Helye: Óvoda, vezetői iroda

Ideje: 8-17 óráig

 

 

Kérjük, hogy a beiratkozás alkalmával a következőket hozzák magukkal a kedves szülők:

  • a gyermek anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek és a szülő/gondviselő lakcímigazoló kártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • orvosi igazolást, hogy a gyermek közösségbe járhat
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentumot
  • a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket.
  • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét
  • mindkét szülőtől munkáltatói igazolást, vagy munkáltatói szándék nyilatkozatot