A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde

értesíti a szülőket, hogy az

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA

a 2019/2020-as tanévre

2019.05.02-án és 05.03-án lesz

 

Helye: Óvoda, vezetői iroda

Ideje: 8-17 óráig

 

Az óvoda új kiscsoportjába azokat a gyerekeket kell beíratni, akik 2019. aug. 31-ig betöltik a 3. életévüket.

 

Azoknak a gyermekeknek, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket (előfelvételes jelentkezők) óvodai jelentkezési szándékukat a fenti időpontokban szintén jelezni kell.  Az óvodai felvételükről a 2019/2020-as nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A döntés ellen a szülő, gondviselő a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást indíthat, melyet az óvoda vezetőjéhez kell írásban benyújtani. Az eljárás során a másodfokú döntést a fenntartó hozza meg.

 

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a már óvodába járó gyerekeket nem kell beíratni!

 

Kérjük, hogy a beiratkozás alkalmával a következőket hozzák magukkal a kedves szülők:

  • a gyermek anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek és a szülő/gondviselő lakcímigazoló kártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját

                                                                  Hus Lászlóné Gunyics Dóra

                                                                             Óvodavezető