M E G H Í V ÓHarta

Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. április 10-re (szerda) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 17 óra

Az ülés napirendje:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház revíziós jegyzőkönyvének elfogadásáról

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a Dunatáj Természet-és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

 1. Javaslat Települési Értéktár létrehozására

Előadó: polgármester

 1. A Hartai Hársfavirág Szociális Központban működő Konyhán a munkahelyi vendéglátás intézményi térítési díjairól szóló 160/2015.(II.12.) sz. határozat módosítása

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: jegyző

 1. Beszámoló a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó: jegyző

 1. A hartai Szent István Király Plébánia támogatás iránti kérelme

Előadó: polgármester

 1. Előterjesztés a hartai Orvosi rendelő tetőmunkálatairól

Előadó: polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

 1. Állásfoglalás a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői állás betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálásáról - Zárt ülésen

Előadó: jegyző

 1. Szociális ügy – Zárt ülésen

Előadó: jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. április 04.

Dollenstein László s.k.

polgármester