Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 28-án, (kedden) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra                                                                            

Az ülés napirendje:

1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

                                    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

2./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány jóváhagyása

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

3./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

             Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

            4./  Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

                                   5./  Egyéb ügyek.

            Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.