Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. május 30-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 17 óra

Az ülés napirendje:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

 1. Harta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány jóváhagyása

Előadó: polgármester

 1. Az önkormányzat által 2018. évben támogatásban részesített civil szervezetek, egyházak tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2019. évi támogatási kérelmek

Előadó: polgármester

 1. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása

Előadó: jegyző

 1. Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Dollenstein László, polgármester

 1. Átfogó értékelés Harta Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról

Előadó: jegyző

 1. A Harta Solar Gamma Kft. vételi szándéka

Előadó: polgármester

 1. Támogatási kérelmek (Medicopter Alapítvány; Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány)

Előadó: polgármester

 1. Telekvásárlási kérelmek (Hámán K. utca)

Előadó: polgármester

 1. Pályázat benyújtása a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására

Előadó: polgármester

 1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. május 24.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester