HartaTisztelt Lakosság!

Az utóbbi időszakban többször is előfordult elhullott állattetemek jogellenes elhelyezése a szelektív hulladék elhelyezésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtő-szigeteknél.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben kizárólag szelektíven gyűjtött települési hulladék helyezhető el, elhullott állat tetemét elhelyezni tilos!

A bomlás során elszaporodnak a baktériumok a tetemben, és a bűzhatás mellett betegségeket is terjeszthet a bomló tetem.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § alapján az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni.

Amennyiben valaki állati tetemet dob a szelektív hulladékgyűjtőbe és ismertté válik a kiléte, szabálysértési eljárás kezdeményezhető vele szemben.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy óvjuk meg együtt környezetünket, hiszen annak tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk.

Harta Nagyközség Önkormányzata