iskolakezdes

A képviselő-testület döntése alapján iskolakezdési támogatásra nyújthat be kérelmet 2019.  szeptember 30-ig az Önkormányzati Hivatal  4-es számú irodájában

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője vagy

b) gyermeke után a lakásfenntartási támogatásban vagy más önkormányzati rendszeres támogatásban részesülő család,

c) illetve akinek  családjában az egy főre jutó havi  jövedelem összege nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

 

A támogatás összege:    

         Óvodásoknak: 5.000.- Ft

         Általános iskolásoknak: 10.000.- Ft

         Továbbtanulóknak:  15.000.- Ft

            (középiskola,főiskola, egyetem nappali  tagozatán legfeljebb 25 éves korig)  

 Kérelemhez csatolni kell:

  • c.) pont esetén a kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  havi  nettó jövedelemigazolását,
  • továbbtanulóknak eredeti 2019/2020. tanévre szóló iskolalátogatási igazolást,  illetve  hallgatói jogviszony igazolást