penzugyiszamviteliugyintezo

Hartai Közös Önkormányztati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hartai Közös Önkormányztati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                        Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6326 Harta, Templom utca 68.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012 (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Éves költségvetés és zárszámadás elkészítése az önkormányzat és intézményei vonatkozásában; előirányzat módosítások elkészítése; pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása; beszámolók elkészítése; képviselő-testületi előterjesztések készítése; részvétel a pályázatok kidolgozásában; belső kontrollfolyamatok működtetése; kapcsolattartás a külső ellenőrzésekkel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral; intézmények alapító okiratának előkészítése, módosítása; közreműködés a leltározási és selejtezési feladatok koordinálásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Főiskola, Pénzügyi-számviteli vagy gazdasági,
 •         Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Mérlegképes könyvelő szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         A 45/2012 (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okiratok másolata; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat; pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kttv. 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn; valamint a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék;
 •         Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fodor-Rácz Szilvia jegyző nyújt, a 78/507-070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Hartai Közös Önkormányztati Hivatal címére történő megküldésével (6326 Harta, Templom utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2177-7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

 •         Elektronikus úton dr. Fodor-Rácz Szilvia jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Hartai Közös Önkormányzati Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6326 Harta, Templom utca 68. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.harta.hu - 2019. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.harta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.