M E G H Í V Ó

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 28-án, (szerdán) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra                                                                           

Az ülés napirendje:

1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

                                    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

                                   2./ Javaslat a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde SZMSZ-nek és   Házirendjének módosulására

                                   Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra óvodavezető

                               3./  Javaslat a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosulására

                               Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra óvodavezető

                               4./  Javaslat a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervről

                               Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra óvodavezető

                               5./  Előterjesztés a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde 2019-2020-as munkatervének véleményezéséről

                               Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra óvodavezető

                               6./ Előterjesztés a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/20-as tanévben indítható osztályai számának meghatározásáról

                               Előadó: Frei Lászlóné iskolaigazgató

                               7./  Előterjesztés Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/20-as tanévi tantárgyfelosztásának jóváhagyásáról

                               Előadó: Frei Lászlóné iskolaigazgató

                               8./  Előterjesztés a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019/20-as munkatervének véleményezéséről

                               Előadó: Frei Lászlóné iskolaigazgató

9./ A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév végi beszámolója

Előadó: Frei Lászlóné iskolaigazgató

10./ A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde tanév végi beszámolója

Előadó: Hus Lászlóné Gunyics Dóra óvodavezető   

11./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok és a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelése

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

12./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körével

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

                               

                                    13./  Egyéb ügyek.

            Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2019. augusztus 22.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök