Helyi Választási Bizottság
Harta, Templom u. 68. sz.
Szám: 16/2019.(IX.09.) HVB

HATÁROZAT

Harta Nagyközség Önkormányzat Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §. /2/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot:

A szavazólapon az egyéni listás önkormányzati képviselőjelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek:

 1. Bazsóné Ménesi Mónika FÜGGETLEN
 2. Szabó András FÜGGETLEN
 3. Krausz Henrik FIDESZ-KDNP
 4. Szöllősi Rafael FÜGGETLEN
 5. Kustár Rozália FÜGGETLEN
 6. Markó Henrik FÜGGETLEN
 7. Fröhlich Henrik FÜGGETLEN
 8. Juhász Zoltán FÜGGETLEN
 9. András István FÜGGETLEN
 10. Schmelczer István FÜGGETLEN
 11. Leitert Ottó FIDESZ-KDNP
 12. Dr. Gyurcsó Júlia FÜGGETLEN
 13. Kuncz Gábor FIDESZ-KDNP
 14. Hegedűs Csaba FÜGGETLEN
 15. Arnold Csaba FÜGGETLEN
 16. Leitheiser Gábor FÜGGETLEN
 17. Knódel András FÜGGETLEN

E határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak, törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

 

A Ve. 160. §. /1/ bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek az illetékes választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A Ve. 160. §. /2/ bekezdése alapján az illetékes választási bizottság a 160. §. /1/ bekezdése szerinti sorsolást a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

Fentiek értelmében a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én 18 órakor kezdődő ülésén megtartotta a sorsolást és annak eredményéről a rendelkező rész szerint döntött.

A Ve. 160. §. /3/ bekezdése alapján, ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelöltek folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Harta, 2019. szeptember 9.

                                                                                 Wéberné Simon Erzsébet

                                                                                            HVB elnök