Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 24-én, (kedden) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra                                                                           

Az ülés napirendje:

1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

                                                       Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

 2./ Javaslat a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására

                          Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

 3./Előterjesztés a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának kiírásáról

                Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

                                        4./  Egyéb ügyek.

                                    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2019. szeptember 19.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök