Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. szeptember 26-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

  1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: jegyző

  1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozáshoz

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: polgármester

  1. „Szálláshely kialakítása Harta központjában II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatának elbírálása

Előadó: polgármester

  1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. szeptember 20.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester