Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 24-én, (csütörtökön) alakuló ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 17.00 óra                                                                           

Az ülés napirendje:

1) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a nemzetiségi választás eredményéről

Előadó: Wéberné Simon Erzsébet, HVB elnök

2) A képviselők eskütétele

Előadó: Wéberné Simon Erzsébet, HVB elnök

3) Az elnök megválasztása

Előadó: Dollenstein László, korelnök

4) Az elnökhelyettes megválasztása

Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke

5) Az SZMSZ megalkotása

Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke

6) Egyéb ügyek

Előadó: kisebbségi önkormányzat elnöke

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2019. október 17.

Wéberné Simon Erzsébet s.k.

Helyi Választási Bizottság elnöke