Harta Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

kiírja 2020. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező

 -   „A” típusú pályázat:  felsőoktatási  hallgatók, 

            2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan

 illetve

 -  B” típusú pályázat:  felsőoktatási  tanulmányokat kezdeni kívánó tanulók       

        2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú

        végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert

        érettségizettek  részére

                                     

       A pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtekinthető.

 

  A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell  benyújtani a kötelező mellékletekkel együtt, az önkormányzat 4-es számú irodájában.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019.  november 5.

 

  Fodor-Rácz Szilvia

jegyző