M E G H Í V Ó Harta

Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2019. december 2-ra (hétfő) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

  1. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előadó: jegyző
  1. Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás intézményi térítési díjairól szóló 18/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: jegyző

  1. A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: jegyző

  1. Javaslat a Klam-Metál Kft. ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatos határozat módosítására

Előadó: polgármester

  1. Tájékoztató az év folyamán benyújtott önkormányzati pályázatokról

Előadó: polgármester

  1. Javaslat EFOP 3.9.2-16-2017-00008 projekthez kapcsolódóan humán szolgáltatók közötti együttműködési megállapodások tárgyalására

Előadó: polgármester

  1. Javaslat a Hartai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: jegyző

  1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

  1. Szociális ügy – Zárt ülésen

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2019. november 22.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester