Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának

Képviselő-testülete december 16-án (hétfőn) tartja közmeghallgatását,

 melyre tisztelettel meghívom.

Időpont: 16.00 óra

Az ülés helye: Hartai Közös Önkormányzati Hivatal, Tanácsterem

  Harta, 2019. december 06.                                                                

                                                                     Frőhlich Henrikné s.k.

                                                                                                    elnök