Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 16-án, (hétfőn) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra                                                                           

Az ülés napirendje:

1.Közmeghallgatás

2. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

            Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

3. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

           Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

4. A Képviselő-testület 2020. évi munkaprogramja

          Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

5. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve

         Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

6. Előterjesztés a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról a 2019/20-as nevelési évben

         Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

7. Javaslat EFOP 3.9.2-16-2017-00008 projekthez kapcsolódóan humán szolgáltatók közötti együttműködési megállapodások tárgyalására

         Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

8. Egyéb ügyek.

        Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2019. december 11.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök