M E G H Í V Ó

 

 

 Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.03.) önkormányzati rendeletének 19.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2020. január 30-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

  1. Az önkormányzat által 2019. évben támogatásban részesített civil szervezetek, egyházak tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2020. évi támogatási kérelmek

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Harta Nagyközség Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának meghatározásáról

Előadó: jegyző

  1. Előterjesztés ingatlanvásárlásra vonatkozóan a Temető bővítéséhez kapcsolódóan

Előadó: polgármester

  1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2020. január 24.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester