M E G H Í V Ó

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 12-én, (szerdán) ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Az ülés kezdési időpontja: 16.00 óra                                                                           

Az ülés napirendje:

1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

2. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

3. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

4. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapítása

    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

5.Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve

    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

6. Egyéb ügyek

    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok.

H a r t a, 2020. február 07.

Frőhlich Henrikné s.k.

elnök