M E G H Í V Ó

 

 

 Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XII.03.) önkormányzati rendeletének 19.§ (1) bekezdése alapján Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületét 2020. február 13-ra (csütörtök) összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme

Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra

Az ülés napirendje:

  1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

  1. Az önkormányzat által 2019. évben támogatásban részesített civil szervezetek, egyházak tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2020. évi támogatási kérelmek

Előadó: polgármester

  1. Javaslat a Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előadó: polgármester

  1. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előadó: polgármester

  1. Előterjesztés Harta Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

  1. Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Harta, 2020. február 07.

                                                                                    Dollenstein László s.k.

                                                                                           polgármester