pollakdekor product 42523 181013193332 168934

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-án tartott ülésén döntött három utca átnevezéséről:

  • Zalka Máté utca közterület elnevezését Tavasz utca elnevezésre
  • Rajk László utca közterület elnevezését Sport utca elnevezésre
  • Hámán Kató utca közterület elnevezését Rét utca elnevezésre

változtatta.

Az utcanév változásról szóló értesítését az érintett lakosok a jövő hét folyamán fogják megkapni, ezzel egyidőben a Hivatal értesíti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatalát, a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet, a Magyar Posta hartai postahivatalát, a Kalocsai Rendőrkapitányságot, a tűzvédelmi hatóságot, a Kalocsai Mentőállomást, a hartai háziorvosokat, a közműszolgáltatókat.

Az utcanév változással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkező személy esetén lakcímigazolvánnyal történő ellátása) a régi megnevezés helyett az új közterületnév nyilvántartásba vétele szükséges. 

Azon lakosnak, aki rendelkezik gépjárművel, a forgalmi engedélyében történő címváltozást be kell jegyeztetnie.

Az utcanév változás érintheti egyéni vállalkozás, gazdasági társaság székhelye/telephelyét, ezek változását a nyilvántartásokba be kell jegyeztetni. Amennyiben a gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély, vagy más hatósági engedély köteles, akkor az azokban megjelölt utcanév megváltozását szintén jelezni kell a hatóságok felé.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 13/A §-a alapján: „A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.” A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány igénylése illetékmentes.

Az illetékről szóló törvény alapján a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás illetékmentes, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor (vagyis, ha az okmánycsere oka költözéssel nem járó lakcímváltozás).  A vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás szintén illetékmentes.

A fentiek alapján a természetes személyek okiratainak, valamint a vállalkozások működési engedélyeinek az utcanév megváltozása okán szükséges okmánycseréje illetékmentes.

A Központi Címregiszterben történő utcanévváltozás átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

Az előterjesztés alapján bekövetkező utcanév változtatás esetén a képviselő-testület határozata alapján fogja az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanok adatait módosítani. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletének 4. § alapján A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik. Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni.

 

A hátarozatot ide kattintva tudják elolvasni.