oviba

Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv - Kalocsai Járási Hivatal - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai jelentkezésre elektronikus úton lesz lehetőségük.

Sajnálatos módon, a járványhelyzet miatt nem kerülhet sor személyes találkozásra, így kérjük, Önöket legyenek szívesek az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve a 06-20/267-1233-as telefonszámon 2021. április 7-től április 22-ig tartó időintervallumban jelezni, hogy felvételi kérelmet szeretnének benyújtani, ezt követően tudjuk megküldeni Önöknek elektronikusan a kitöltendő formanyomtatványt.

 Az óvodai felvételi kérelmet legkésőbb 2021. április 22-ig kell beküldeni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre!

A felmerült kérdésekkel kapcsolatosan 2021. április 7-től szintén a 06-20/267-1233-as telefonszámon érdeklődhetnek Husné Gunyics Dóra óvodavezetőnél.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a felvételi kérelem benyújtását követő 15 napon belül hoz döntést az óvoda vezetője, aki a felvételi döntésről írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Tisztelettel:
dr. Kósáné dr. Viszlai Boglárka
jegyző