Harta

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az idegenforgalmi adóban 2021. július 1-jétől visszaáll az adóbeszedés és adófizetés.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Hartán legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől személyenként és vendég-éjszakánként 300 forint adót kell beszedni és fizetni. (Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 9. § - a alapján. )

 Az adót az adóbeszedésre kötelezett (szálláshely) szedi be, majd a beszedett adót a tárgyhót követő hónap 15. napjáig vallja be és fizeti meg az önkormányzat számlájára.

Harta, 2021.06.28.

Dr. Kósáné dr. Viszlai Boglárka

jegyző s.k.