unnamed

A képviselő-testület döntése alapján iskolakezdési támogatásra nyújthat be kérelmet az a személy

2021.  szeptember 30-ig az Önkormányzati Hivatal  4-es számú irodájában 

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője vagy
  • gyermeke után a lakásfenntartási támogatásban vagy más önkormányzati rendszeres támogatásban részesülő család, vagy
  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 114.000.- Ft-ot.

 

A támogatás összege:    

         Óvodásoknak:                         5.000.- Ft

         Általános iskolásoknak:      15.000.- Ft

         Továbbtanulóknak:               20.000.- Ft

            (középiskola, főiskola, egyetem nappali  tagozatán legfeljebb 25 éves korig)  

 Kérelemhez csatolni kell:

  • c.) pont esetén a kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  havi  nettó jövedelemigazolását,
  • továbbtanulóknak eredeti 2021/2022. tanévre szóló iskolalátogatási igazolást,  illetve  hallgatói jogviszony igazolást

 

Dollenstein László
polgármester