gift-1760869_960_720.jpg

Értesítem a lakosságot, hogy

Karácsonyi támogatásra

 nyújtható be kérelem

a Művelődési Házban

Benyújtási határidő: 2021. november 20.

 

Karácsonyi  támogatásra  jogosult,

  • aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb

összegének 450 %-át ( 128.500,- Ft),

  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át ( 99.750,- Ft/fő )

Háztartásonként 1 fő nyújthat be kérelmet.

A kérelem kötelező melléklete a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolása.

                                                                                                                                                                                                                 

 Dollenstein László

 polgármester