20,000+ Best Farm Photos · 100% Free Download · Pexels Stock Photos

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

VP2-6.3.1-20

 

Fő tudnivalók:

 1. A támogatás összege 15 000 EUR kb. 5 400 000 Ft két részletben (75%+25%)
 2. Önerő nem szükséges
 3. Vissza nem térítendő támogatás
 4. A támogatás teljes összege szabadon felhasználható.
 5. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32,5 milliárd forint
 6. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 222 db.

Kik pályázhatnak?

 1. Mezőgazdasági őstermelő
 2. Mezőgazdasági főtevékenységű egyéni vállalkozó
 3. Életvitelszerű tartózkodási helye, bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt
 4. évi kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik,

Üzemméret meghatározása:

a, szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén a 2021-ben beadott Egységes területalapú Támogatási kérelemben elfogadott terület alapján

b, állattenyésztés esetén a 2021-ben a NÉBIH nyilvántartásaiban( TIR,ENAR,BIR) szereplő állatállomány éves átlagos átlaglétszáma alapján történik

      VAGY

      ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból

Az árbevétel meghatározása a 2021.évi SZJA bevallás alapján történik.

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet,és állattenyésztés ágazataiból – származó termékek értékesitéséből származó  nettó bevételek összege. Területalapú támogatás nem számít bele.

1 091 670 – 2 183 340.- Ft  között

  .

A projekt területi korlátozása

 

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg! Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • · a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • · 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei; lista mellékelve

Beadás:

1.Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be elektronikus felületen.

2.Ötödik szakasz: 2022. február 14.- 2022. február 28.

   Hatodik szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

 

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek:

 1. A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.
 2. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete (75%-a).

         HÍVJON !

Kisházyné Erzsi 06-30-497 3343           Takács Zoltán 06-20-669 2636

            Pályázat író                                      Pályázat író