Börtönbe mehetnek az időseknél házaló csalók

Tisztelt Lakosság!

A házaló kereskedelemmel kapcsolatban újra és újra felvetődnek kifogások, esetleges problémák, valamint az önkormányzat ezzel kapcsolatos kompetenciája. Ahogy az lentebb, a hivatkozott jogszabályban olvasható, az önkormányzat nem rendelkezhet, azaz nem tilthat, vagy korlátozhat senkit ilyen tevékenység folytatásában, amennyiben a kereskedőnek erre engedélye van.

Ennek következtében, annak a szokásnak, hogy az önkormányzatnál az ilyen kereskedők bejelentkezzenek nincs jog követelménye.

Ettől függetlenül kérjük Önöket, hogy mindig fokozott figyelemmel járjanak el ezen a téren és amennyiben bármi jogszerűtlenséget tapasztalnak hívják a rendőrségi járőrszolgálatot. 06-20/539-65-30 illetve a körzeti megbízottat: Horváth Zsolt 06-30/654-66-52

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentéséből

Hivatkozott jogszabály és állásfoglalás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő az e törvényben meghatározott szabályok szerint maga választhatja meg. A Kertv. 3. § (4) bekezdése értelmében külön törvény, valamint kormányrendelet – többek mellett – a közrend és a közbiztonság érdekében az ilyen tevékenység meghatározott kereskedési formában való folytatását korlátozhatja vagy megtilthatja.

A Kertv. 3. § (4) bekezdésének g) pontja e kereskedelmi tevékenységek körébe sorolja az üzleten kívüli kereskedelmet is. A „házaló”, üzleten kívüli kereskedelem folytatásának rendeleti szinten történő helyi szabályozására, korlátozására tehát az egyes önkormányzatoknak rendeleti szinten jelen pillanatban nincsen jogi lehetőségük.
Egyetértve a közigazgatási és igazságügyi miniszter jogi álláspontjával, egyértelműen megállapítható, hogy a törvényalkotó nem ad felhatalmazást az önkormányzatok számára rendeleti szintű szabályok megalkotására az üzleten kívüli, házaló kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben, következésképpen valamennyi ilyen tartalmú önkormányzati előírás törvénysértő.

Bízva megértésükben!

Harta Nagyközség Önkormányzata