VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, támogatása pályázat (Aktív pályázat) | Pályázatok 2022 - palyazatok.org

Fő tudnivalók:

 1. A támogatás összege 15 000 EUR kb. 5 400 000 Ft két részletben (75%+25%)
 2. Önerő nem szükséges
 3. Vissza nem térítendő támogatás
 4. A támogatás teljes összege szabadon felhasználható.
 5. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32,5 milliárd forint
 6. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 222 db.

Kik pályázhatnak?

 1. Mezőgazdasági őstermelő
 2. Mezőgazdasági főtevékenységű egyéni vállalkozó
 3. Életvitelszerű tartózkodási helye, bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt
 4. évi kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik,

Üzemméret meghatározása:

a, szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén a 2021-ben beadott Egységes területalapú Támogatási kérelemben elfogadott terület alapján

b, állattenyésztés esetén a 2021-ben a NÉBIH nyilvántartásaiban( TIR,ENAR,BIR) szereplő állatállomány éves átlagos átlaglétszáma alapján történik

STÉ kalkulátor:

https://www.nak.hu/ste-kalkulator

      VAGY

      3000-6000 EUR nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból

Az árbevétel meghatározása a 2021.évi SZJA bevallás alapján történik.

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet,és állattenyésztés ágazataiból – származó termékek értékesitéséből származó  nettó bevételek összege. Területalapú támogatás nem számít bele.

1 091 670 – 2 183 340.- Ft  közöt

  .

A projekt területi korlátozása

 

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg! Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • · a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • · 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei; lista mellékelve

Beadás:

1.Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be elektronikus felületen.

Utolsó beadási szakasz:

   Hatodik szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

 

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek:

Vállalt kötelezettségek:

 1. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete (75%-a).
 2. A Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását
 3. Legkésőbb a TO hatálybalépésétől számított 4. év végére a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót.
 4. A kedvezményezett a támogatási összeg fennmaradó 25%-os részére vonatkozó záró kifizetési kérelmet a c. pontban meghatározott feltételek teljesítésekor jogosult benyújtani,
 5. Kötelező képzésen való részvételt a támogatási összeg második részletére (25%) vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig
 6. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mzőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (a kifizetési kérelem támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozóan) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 48. hónapot követő év június 15-e.

         HÍVJON !

Kisházyné Erzsi 06-30-497 3343           Takács Zoltán 06-20-669 2636

            Pályázat író                                      Pályázat író