Hamarosan jöhet a „Méh állatjóléti támogatás”! - Agro Napló - A mezőgazdasági hírportál

Méh állatjóléti támogatás

A Felhívás kódszáma: VP3-14.1.2 – 22

Tervezett keretösszeg :10 milliárd Ft.

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 500 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A támogatást igénylő által tartott és a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet - azaz a Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) - szerint nyilvántartott méhcsaládok után 2,5 éven keresztül, a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31-ig terjedő időszak tekintetében, méhcsaládonként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben a méhész e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és annak eleget tesz.
 2. Támogatott tevékenység: Méhcsaládonként évente egy alkalommal 4 kg méz visszahagyása

A támogathatóság feltételei

 1. Jelen Felhívás szerinti támogatásra a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

 a.) A támogatást igénylő a támogatási kérelem beadását megelőzően, legalább 3 éve a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint(a továbbiakban: TIR rendelet) bejelentett és nyilvántartott méh-tenyészettel rendelkezik.

 b.) A támogatást igénylő vállalását a Tenyészet Információs Rendszerben (továbbiakban:TIR) foglaltak szerint, 2021. november 15-ig nyilvántartásba vett és a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható méhcsaládok száma alapján teheti meg. c.) A támogatást igénylő a TIR-ben a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt a támogatási kérelemben szereplő méhcsaládok tartójaként szerepel, és a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával rendelkezik.

 d.) A támogatást igénylőnek a TIR rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint megjelölt tenyészete(i) maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak. (A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről)

e.) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, valamint a teljes kötelezettségvállalási időszakban érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi (OMME) tagsággal rendelkezik.

f.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt követelményeket.

A teljes projekt időtartamára vonatkozóan szükséges egy a méhészet fenntartására vonatkozó részletes állatjóléti terv készítése, amelyet a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal, a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges csatolni.

 1. A teljes projekt időtartamára vonatkozóan szükséges a méhészeti munkanaplót vezetni. 6. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt, a támogatási kérelemben feltüntetett méhcsaládok vonatkozásában be kell tartania a vállalt kötelezettséget.

A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt legalább a támogatói okiratban jóváhagyott számú méhcsalád tartására.

 1. A méhek vándoroltatása esetén a méhek új gyűjtési helyét és az ott tartózkodás tervezett időtartamát a támogatást igénylőnek, legkésőbb a méhek telepítését követő napon a Méhészeti munkanaplóba be kell jegyezni.

A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség:

 1. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a támogatást igénylő köteles a támogatott méh-tenyészetben, méhcsaládonként, évenként egy alkalommal, a mézelvételkor (pergetéskor) 4 kg mézet visszahagyni.
 2. A méhésznek lehetősége van dönteni arról, hogy – az adott gazdaság környezetét figyelembe véve – adott évben mely időszak indokolja leginkább a 4 kg többletméz méhcsaládoknál történő visszahagyását.
 3. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása – a méhek nyugalmi időszakán kívül – az élelemkészlet meglétével ellenőrizhető. A lépek vizsgálatakor 1 dm2 lépesméz megléte 20 dkgnak számítandó.
 4. A támogatást igénylőnek az adott évben - a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) felé, az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül, a méz visszahagyása előtt legalább 3 munkanappal, be kell jelentenie a pergetés napját és a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó szándékát.
 5. Amennyiben a pergetésre (és ezáltal a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség teljesítésére) az 5. pont szerint bejelentett időpontban nem tudott sor kerülni, úgy a támogatást igénylő köteles azt legkésőbb a pergetés elmaradását követő napon, elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül bejelenteni az Államkincstár részére. A támogatást igénylő ebben az esetben köteles az adott évben újabb pergetésre és méz visszahagyásra vonatkozó időpontot megadni az 5. pont szerint.

A projektek 2022. július 01. és 2024. december 31. között valósulnak meg.

Beadás: 2022. június 01. és 2022. június 30. között.

Támogatást igénylők köre Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási törvény 2007. évi XVIII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.

 

 

A támogatás mértéke, összege:

15 EUR/méhcsalád/év

 

Támogatás beadása: 20 méhcsalád-tól

Keressenek bennünket!

Kisházy Béláné        Takács Zoltán

pályázatíró                pályázatíró

30/4973343               20/6692636