FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRA | Gölle

Tisztelt állattartók! Tisztelt ebtartók!

A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése. Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

  1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

Az eb nem tartós, átmeneti kikötése az alábbi feltétel esetén megengedett:

  • az állaton végzett ápolás, illetve gyógykezelés céljából, annak idejére
  • az állat veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére,
  • közlekedésbiztonsági, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működése érdekében, vagy
  • állatról emberre terjedő betegség megelőzése esetén, a betegség idejére.
  • a megkötésnél használt eszköz hossza kistestű ebnél 5m, közepes testű ebnél 7m, nagytestű ebnél 9m.
  1. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
  2. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.
  3. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani.  A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!

                                                                                               Marosiné dr. Panyiczky Boglárka

                                                                                                                jegyző