Center for Advanced Study in Education | CUNY Graduate Center

Harta Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs

Minisztériummal együttműködve
kiírja 2024. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,

hátrányos szociális helyzetű

- „A” típusú pályázat: felsőoktatási hallgatók,
2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan
illetve
- B” típusú pályázat: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó tanulók
2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek részére és a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik tanulmányikat
teljes idejű ( nappali munkarend ) keretében

A pályázóknak a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt
követően, azt kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell benyújtani a
kötelező mellékletekkel együtt, az önkormányzat 4-es számú irodájában.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2023. november 3.