top_5_3_1_16_bk1_2017_00016_c_fekvo_nyomdai.jpg

 

Sajtóközlemény

Kedvezményezett neve: Solt Város Önkormányzat
Konzorciumi tag: Harta Nagyközségi Önkormányzat
Projekt címe: „A helyi identitás és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”
A projekt megvalósitásának kezdete: 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.03.31.
A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00016
Szerződött támogatás összege: 42.326.078 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt elsődleges célja Solt városban és Harta nagyközségben, hogy közösségi akciók keretében, a
lakosság bevonásával erősítsük a közösségi identitást és kohéziót. Törekvésünk az elvándorlás
megelőzése, a helyi hagyományok megismertetése és tisztelete, a helyi közösségek segítése abban,
hogy a feltáruló lehetőségeket megismerhessék és a helyi igények, szükségletek a felszínre
kerüljenek. A tevékenységek eredményeként várhatóan fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti
felelősségtudata, a helyi társadalom bevonása által erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve
megerősödnek a szükséges kompetenciák, valamint a településhez való kötődés.
Az aktív tevékenykedés következtében felszínre kerülnek a meglévő humán erőforrások, melyek
együttműködése által minőségi változás következhet be a települések életében. Ezt a célt szolgálják a
projekt keretében szervezett közösségi beszélgetések, amelyek ösztönzik a közösséget a nyílt
diskurzusra az őket érintő problémákról. A beszélgetések során felmerült programok és
tevékenységek tartalma a közösségi tervezés eredményeként alakul ki.
További kiemelt cél a településeken lakó nemzetiségek szokásainak, hagyományainak, kultúrájának
feltárása. A helyi szokások, kultúra és néphagyományok megismeréséhez kiállítások szervezése,
valamint a lakosságot foglalkoztató tevékenységek megismeréséhez, elsajátításához tankörök
létrehozása.
A közösségi munkamódból adódóan remélhetőleg növekszik és elmélyül a helyi lakosok kapcsolati
hálója. A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyén és a közösség együttműködése,
ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és az együttműködés kialakulásával növekszik, ami a helyi
gazdasági fejlődés és az elvándorlás csökkenésének az alapja.