emva.jpg

Harta Nagyközség Önkormányzata

VP pályázat- külterületi út

 a kedvezményezett neve:      Harta Nagyközség Önkormányzata

 pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1.1-21 kódszámú  Külterületi helyi közutak fejlesztése  című felhívás

 a projekt címe:     Külterületi utak fejlesztése Hartán

 a szerződött támogatás összege:  236. 604.173 Ft

 a támogatás mértéke (%-ban) 95%

 a projekt tartalmának bemutatása:

Harta, 0393 hrsz-ú és 050,-055- és 056/3 hrsz-ú önkormányzati utak felújítása burkolat megerősítéssel, padkarendezéssel és kétoldali vízelvezetés kialakításával.

Az utak koronaszélessége 7 és 8 m között változó, forgalmi sávok száma kettő, az útszakasz hossza 1605 fm, az útszakaszon műtárgyak nem találhatók, az út meglévő alépítménye 20 cm vtg zúzottkő útalap, melyen 15 cm vtg betonburkolat, illetve  5 cm vtg  aszfalt burkolat található. A felújítás során a meglévő beton burkolatra 5 cm vtg M22 zúzottkő réteg építendő a dilatáció s repedések továbbadásának megakadályozására, melyre 3 cm vtg AC11 aszfalt kötőréteg, majd pedig 4 cm vtg AC11 aszfal kopóréteg építését terveztük. A jelenlegi aszfalt burkolatra 3 cm vtg AC11 aszfalt kiegyenlítő réteget, majd pedig 4 cm vtg AC 11 aszfalt kopóréteget terveztünk. A 0+860 km szelvény után a kötőréteget 4 cm vastagságban terveztük. A 0+235 km szelvény, és 0+488 km szelvény között 1,5-2 m közötti szélességben beton burkolatú padkaszélesítés található. A felújítás során erre az aszfalt burkolat alá georács beépítését terveztük a dilatációs átrepedések kivédésére. Csomóponti kialakításokra is sor kerül az útszakasz kezdő és végszelvénye, továbbá az útszakasz 0+321 km szelvényében balról csatlakozik egy helyi kiépített üzemi út, valamint jobbról, a 0+825, illetve a 0+875 km szelvényben jobbról földút csatlakozása található. 050,-055- és 056/3 hrsz-ú az út koronaszélessége 5 és 7 m között változó-forgalmi sávok száma a 0+000 és 1+221 km szelvény között jelenleg 3 m széles beton burkolat található, forgalmi sávok száma egy, az útszakasz hossza 1221 fm. Az 1+221 km, és a 3+205 km szelvény között  a forgalmi sávok száma kettő. A beton burkolatú út meglévő alépítménye 15 cm vtg útbeton burkolat. Az aszfaltburkolatú út meglévő alépítménye 15-18 cm vtg aszfaltmakadám. A felújítás során a beton burkolatra 5 cm vtg zúzottkő feszültségelosztó, kiegyenlítő réteget terveztünk, melyre 3 cm vtg AC11 aszfaltkötőréteg, majd pedig 5 cm vtg AC11 aszfalt kopóréteg építését terveztük. A további szakaszon az 1+221, és 1+494 km szelvény között a nagyon rossz állapotú aszfalt burkolatra kátyúzás után 3 cm vtg AC11 aszfalt kiegyenlítő réteget, majd pedig 4 cm vtg AC11 aszfalt kopóréteget terveztünk. Az 1+494, és 1+994 km szelvény között a meglévő aszfalt burkolat kiegyenlítettebb, jobb állapotú, ide egy réteg 5 cm vtg AC11 aszfalt kopóréteg ráépítést terveztünk. Az 1+994, és 2+244 km szelvény között a jelenlegi burkolatfelület erősen repedezett, kátyús, ide 3 cm vtg AC11 aszfalt kiegyenlítő kotőréteget terveztünk, melyre 4 cm vtg AC11 aszfalt kopóréteget kell ráépíteni. Mindkét út esetében a burkolat melletti padkaszélesség mindkét oldalon 1,5-2,0 m- az utak két forgalmi sávval kétirányú forgalomra alkalmasak, nincs szükség kitérőkre. Az útfelújítások során a lefolyó csapadékvíz elvezetésére szikkasztó árok kialakítást terveztünk, az útpályáitól független ároképítést nem terveztünk.

 a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30

 a projekt azonosító száma: 3360660002