Előterjesztések és határozatok

2021. 01. 13.    Kossuth utcai parkoló kialakítása JETA pályázat | ElőterjesztésHatározat |

2021. 01. 27.    Kossuth utcai parkoló kialakítása JETA pályázat | Előterjesztés | Határozat |

2021. 02. 05.    Helyi esélyegyenlőségi program | Előterjesztés | Határozat | Melléklet |

2021. 02. 08.    Általános Iskolai körzetekkel kapcsolatos véleménnyilvánítás | Előterjesztés és Határozat | Melléklet |

2021. 02. 23.   Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteibőleredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása | Előterjesztés | Határozat |

2021. 03. 03.   2021. évi belső ellenőrzési terv | Előterjesztés | Határozat | Melléklet |

2021. 03. 05.   REKI pályázat | Előterjesztés | Határozat |

2021. 03. 10.   Polgármesteri döntés a településrendezési eszközök módosításának elindítása gazdaságfejlesztés érdekében | Előterjesztés | Döntés |

2021. 03. 10.   Polgármesteri döntés pályázathoz az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására | Előterjesztés | Döntés |

2021. 03. 19.   Harta Nagyközség Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve | Előterjesztés | Határozat |

2021. 03. 26.   KEHOP-2.2.2-15-20-2015-00010 azonosítószámú pályázatot követően együttműködési megállapodás és bérleti szerződés megkötése | Előterjesztés | Határozat |

2021. 03. 26 .   Kerékpárút kezelésének átadása a Magyar Közút Zrt. részére | Előterjesztés | Határozat |

2021. 03. 26.    Bérleti szerődés megkötése a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft-vel | Előterjesztés | Határozat | Szerződés |

2021. 03. 29.    A Kat. 46. § (4) bekezdés alapján polgármesteri döntés pályázathoz az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a 10/2021. (III.10.) polgármesteri döntés kiegészítése | Előterjesztés | Határozat |

2021. 04. 27.   A Kat. 46. § (4) bekezdés alapján polgármesteri döntés alpolgármesteri tisztség betöltéséről | Előterjesztés | Határozat |

2021. 05. 07. A Kat. 46. § (4) bekezdés alapján polgármesteri döntés a 2020. évi tűzoltóparancsnoki beszámolóról | Előterjesztés | Határozat | Melléklet |