Német Nemzetiségi Önkormányzat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat célja - a helyi sajátosságok figyelembe vétele mellett - a német kisebbség érdekeinek átfogó képviselete és védelme, érdekeinek érvényre juttatása

 • társadalmi
 • politikai és
 • kulturális területen.

 A célok elérése érdekében együttműködik:

 • Harta Nagyközség Önkormányzatával
 • Okatatási és művelődési intézményekkel
 • Szakmai szervezetekkel
 • Civil szervezetekkel
 • Más kisebbségi önkormányzatokkal

A célok elérése érdekében segíti és támogatja:

 • Német és a "hagyományos" hartai sváb nyelvoktatást
 • Nyelvi táborokban részvételt
 • Hagyományőrzést  (néptánc, zenekar, bútorfestészet stb.)
 • A Helytörténeti Gyűjtemény anyagának elhelyezését, anyag gyarapítását
 • Harta építészeti hagyományait őrző épületek védelmét
 • Hartáról szóló könyvek, kiadványok megjelenését
 • Pályázatokon való részvételt, a lehetőségekről tájékoztatást ad
 • A partnerkapcsolat működését
 • A nemzetiségi rendezvények szervezését
 • Községi rendezvények szervezését
 • A könyvtárban a német folyóiratok, újságok beszerzését.

  A 2005. évi CXIV. tv. értelmében először kerültek a kisebbségi önkormányzatok külön megválsztásra.  

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE:

 • Frőhlich Henrikné /elnök/

 • Dollenstein László

 • Frőhlich Henrik

 • Kaiber Henrik

Évente 6-8-szor üléseznek munkatervük alapján.

Működésük problémamentes, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületével kapcsolatuk jó - 1 kisebbségi önkormányzati tag a Nagyközségi Önkormányzat tagja. A hivatal dolgozói segítik munkájukat.

Jó a kapcsolatuk a Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzattal, a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetségével. Mindkét szervezet hasznos tanácsokkal és információkkal szolgál.

Az Önkormányzat 2015. szeptember 1-jétől átvette a helyi általános Iskola és az óvoda fenntartását, amely jelentősen megnövelte az önkormányzat feladatait, felelősségét és költségvetését. Az intézmények átvételétől a helyi nemzetiségi nyelv és kultúra további erősődését várja a község lakossága.

A képviselő-testület 2017. évi jegyzőkönyvei

2017.01.30.

2017.02.14.

2017.05.30.

2017.08.29.


A képviselő-testület 2016. évi jegyzőkönyvei

2016.02.15.

2016.05.04.

2016.07.19.

2016.07.28.

2016.08.30.A képviselő-testület 2015. évi jegyzőkönyvei

2015. december 22.

2015. november 24.

2015. szeptember 28.

2015. augusztus 31.

2015. július 17.

2015. május 21.

Megállapodások, szerződések

Együttműködési megállapodás a Dusnoki Német Nemzetiségi Önkormányzattal

Fenntartói értékelések:

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola - Szakmai munka értékelése 2016

Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde - Szakmai munka értékelése 2016

Ellenőrzési jegyzőkönyvek

Óvoda kormányhivatal ellenőrzése 2016

Iskola kormányhivatali ellenőrzése 2016


SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ ISKOLA NÉMETORSZÁGI TANULMÁNYÚTJÁRÓL - 2016