2017. szeptember 28.

1./        Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról

           Előadó: polgármester

2./       Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

           Előadó: polgármester

3./        Előterjesztés az ASP-rendszerhez történő csatlakozás megvalósítása érdekében benyújtott ajánlatokról való döntésekről

Előadó: jegyző

4./        Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletről

           Előadó: jegyző

5./        Előterjesztés az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról                      

           Előadó: polgármester

     6./       Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

           Előadó: polgármester

7./        Előterjesztés az egyes szociális ellátások és szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

            8./      Előterjesztés a „Harta Nagyközségért” és „Harta Nagyközség Díszpolgára” cím helyi kitüntetések alapításáról és

                       adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról

          Előadó: polgármester

            9./      Előterjesztés a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendeletről

           Előadó: polgármester

            10./     Ingatlan adás-vételek

          Kérelem        Vázrajz

Előadó: polgármester

11./     Egyéb ügyek

           Előadó: polgármester

12./     Behajthatatlan tartozások elengedése – zárt ülésen

Előadó: polgármester

            13./     Szociális ügyek – zárt ülésen

Előadó: polgármester