2017. november 29.

                        1./       Közmeghallgatás – ennek keretében lakossági tájékoztató a települési arculati kézikönyv

                         tervezetéről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról

            Előadó: polgármester

2./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

3./        Előterjesztés a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Hatásvizsgálati lap      Tervezet

Előadó: polgármester

            4./        Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

            Előadó: jegyző

                             5./        Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági

                             feltételeiről szóló rendelet elfogadásáról

           Előadó: polgármester

                       6./     Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadásáról

Előadó: polgármester

7./        Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet elfogadásáról

Előadó: polgármester

                        8./       Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról

           Előadó: polgármester

                        9./      Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról rendelet módosításáról

           Előadó: polgármester

                      10./   Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi

                       Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

           Előadó: polgármester

                       11./    Előterjesztés a Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás Társulási

           megállapodásának módosításáról

           Előadó: polgármester

           12./     Előterjesztés karácsonyi támogatásról

Előadó: polgármester

                       13./    Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjairól szóló

                        határozat módosításáról

Előadó: polgármester

                        14./   Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról

Előadó: polgármester

                        15./   Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Előadó: polgármester

                        16./   Tájékoztató a közfoglalkoztatás tapasztalatairól és döntés a 2018. évi programokról

Előadó: polgármester

                        17./   Egyéb ügyek

Előadó: polgármester

                       18./  Szociális ügy – zárt ülésen

Előadó: polgármester