2017. december 19.

1./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról

Előadó: polgármester

                       2./        Előterjesztés a Kalocsa Kistérségi Vízmű tulajdonosi képviseletéről szóló megállapodásról és üzemeltetési szerződésről

Előadó: polgármester

            3./        Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

            Előadó: jegyző

4./        Előterjesztés a 2018. évi munkaterv meghatározásáról

Előadó: polgármester

5./    Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról

Előadó: polgármester

                       6./    Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

 Előadó: polgármester

7./      Előterjesztés a településképi rendeletről 

 Előadó: polgármester

                      8./     Tájékoztató a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények működéséről    

                                        Iskola               Óvoda         

                              Előadó: polgármester

9./   Egyéb ügyek

  Előadó: polgármester