Ebösszeírás-adatlap letöltés

Beíratkozás, étkezés igénylés 2020

Mini Bölcsőde

Óvóda

Iskola

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁLON TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézés erről a felületről indítható.

Tájékoztatók

ASP E-fizetés

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon

 

ELEKTRONIKUS NYOMTATVÁNYOK:

Az elektronikus nyomtatványok használatához az ÁNYK keretprogramot kell használni, amelyet letölthet innen: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html

A megfelelő használathoz szükséges a legfrissebb Java környezet, amelyet innen tölthet le: http://java.com/en/

A nyomtatványok:

 

1. Űrlap Harta Nagyközség Önkormányzata döntésének bírósági felülvizsgálatához

2. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

 

 

ADÓS NYOMTATVÁNYOK:

 

Nem elektronikus nyomtatványok:

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

HELYI ADÓ bejelentkezés, változás bejelentés

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

adatbejelentés géjárműadó kedvezmény/mentesség megállapításához

Hatósági igazolás kiállítása iránti kérelem

adóbevallás az idegenforgalmi adóról

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

NYILATKOZAT a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltakról

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról

Rendelkezés túlfizetés átvezetéséről/visszatérítéséről (magánszemélyek)

Fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) iránti kérelem - magánszemély

Bevallás a talajterhelési díj megállapításához 2018. évről

BEVALLÁS a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó megállapításához (kifizető bevallása)

BEVALLÁS a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó megállapításához (magánszemély bevallása)

Helyi iparűzési adó bevallás 2018

Helyi iparűzési adó bevallás 2017

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓK:

Idegenforgalmi adó bevallás