Az Önkormányzat által kiírt pályázatok

- Bursa Hungarica 2018   A típusú      B típusú

 

Az Önkormányzat által benyújtott pályázatok

 

Magyar Falu Program

Harta Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett alábbi című és kódszámú pályázati kiírásokra nyert támogatást.

 

I. LEZÁRULT, MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK

2015

JETA-50-2015 - "Nagykékesi utca felújítása" - 4 749 798 Ft

Támogatói okirat

JETA-49-2015 - "Általános Iskola "B" épület hőszigetelése és nyílászáró-cseréje" - 14 882 415 Ft

Támogatói okirat

2016

KKETTKK-CP-02 - "Hartai I. világháborús emlékmű és környezete felújítása" - 934 720 Ft

Támogatói okirat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Védőnői szolgálat felújítása - 2 555 367 Ft

Támogatói okirat

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása - 550 000 Ft

Támogatói okirat

JETA 132 - 2016- Az életminőséget javító beruházások: „Ravatalozó átalakítása, felújítása és új előtető építése” - 29 996 002 Ft

Támogatói okirat

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” - 7 000 000 Ft

 Támogatói okirat

Kubinyi Ágoston program - Szövőszék restaurálása - 700 000 Ft

Támogatói okirat

II. ELNYERT (MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ) PÁLYÁZATOK

TOP-3.2.1-15-BK1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Hartai önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítása - 90 583 424  Ft

 Támogatói okirat 1.  Támogatói okirat 2.  Támogatói okirat 3.  Közbeszerzési terv

TOP-4.2.1-15-BK1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Szociális alapszolgáltatási központ kialakítása Hartán - 70 000 000 Ft.

Támogatói okirat1.         Támogatói okirat2.  Közbeszerzési terv 

EFOP - 3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése - Solt város gesztorságával 7 település (Dunavecse, Harta, Dunapataj, Miske, Drágszél, Homokmégy) közös pályázata

Támogatói értesítés

 TOP - 4.1.1 - 16 Orvosi rendelő korszerűsítése - 70 000 000 Ft

Támogatói értesítés

TOP - 1.4.1 - 16 - Mini bölcsőde kialakítása Hartán - 12 000 000 Ft

Támogatói értesítés

VP6-7.2.1 - 7.4.1.3 - 16 - Helyi közétkeztetést ellátó főzőkönyha fejlesztése - 19 971 983 Ft

Konzorciumban (több önkormányzattal közösen) beadott pályázatok:

KEHOP - 2.2.2. - Dunapataj, Harta, valamint Tiszabura településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatai

EFOP - 1.5.3 -16 Humán szolgáltatások fejlesztése

TOP - 5.1.2 - 16 Helyi foglalkoztatási együttműködések

TOP - 5.3.1 - 16 A helyi identitás és kohézió erősítése

Hazai forrású pályázatok:

Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program - 2 db C típusú kültéri sportpark (természetbeni támogatás)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Harta, Semmelweis tér 1. sz. alatti orvosi rendelő belső felújítása, eszközbeszerzése - 11 774 825 Ft

 

III. BEADOTT, MÉG NEM ELBÍRÁLT KÉRELMEK (2018.12.31.)

Európai Uniós pályázatok:

 

Konzorciumban (több önkormányzattal közösen) beadott pályázatok:

KEHOP - 5.4.1. - Szemléletformálási programok